یکشنبه, خرداد ۲۳, ۱۴۰۰

اخبار خودرو

خودرو سازی کشور

اتفاقی عجیب در خودروسازی کشور

خودرو سازی کشور در اردیبهشت ماه امسال در صنعت خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) با کاهش شدید تولید خودرو روبرو شدیم. به گفته ی برخی کارشناسان حوزه صنعت خودرو...

دانستنی های خودرو

روغن ترمز

روغن ترمز خودرو

روغن ترمز یکی از موارد بسیار مهم که درسرویسهای دوره ای خودرو باید مورد توجه قرارگیرد بررسی روغن ترمز خودور است. این امر از چندین جهت حائز اهمیت است....

معرفی انواع خودرو

کارشناسی خودرو