دوربین آندوسکوپی 1 متری

  • مدل کالا : دوربین آندوسکوپی 1 متری
  • دسته: تجهیزات کارشناسی
  • توضیحات: دوربین آندوسکوپی مناسب برای بازدید نقاط غیر قابل رویت
  • قیمت: ٤٠٠,٠٠٠ تومان

خرید بهترین دوربین آندوسکوپی مکانیکی 1 متری

گاهی ممکن است عیوب در نقاطی از خودرو باشد که غیر قابل مشاهده است. به عنوان مثال کارشناسا...


ابزار کارشناسی خودرو