آینه بازرسی بیضی

  • مدل کالا : آینه بازرسی
  • دسته: تجهیزات کارشناسی
  • توضیحات: آینه بازرسی مکانیکی کارشناسی خودرو تمام استیل
  • قیمت: ٣٠٠,٠٠٠ تومان

 آینه بازرسی بیضی تشخیص رنگ خودرو

گاهی مواقع در مشاغل بازرسی مانند بازرسی از خطوط گاز، نقاط جوشکاری شده و کارشناسی رنگ و بدنه خ...


ابزار کارشناسی خودرو