آینه بازرسی مکانیکی

  • مدل کالا : آینه بازرسی
  • دسته: تجهیزات کارشناسی
  • توضیحات: آینه بازرسی مکانیکی مناسب برای کارشناسی خودرو
  • قیمت: ٣٥٠,٠٠٠ تومان

 آینه بازرسی مکانیکی

آینه بازرسی مکانیکی یا آینه بازدید جوشکاری یکی ازابزارهای بسیبار مهم در مشاغل مختلف مانند کارشناسی رنگ و ب...


ابزار کارشناسی خودرو