رنو تلیسمان موجود

 • رنگ: قرمز
 • سال تولید: ٢٠١٨
 • وضعیت بدنه: 4 لکه رنگ
 • کارکرد: ١٣,٠٠٠
 • توضیحات: کارشناسی شده توسط پردیس ماشین/ درب سمت شاگرد جلو وعقب رنگ مي باشد. گلگير جلو و عقب سمت شاگرد رنگ مي باشد
 • قیمت: ٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان

نمایشگاه آنلاین خودروهای صفر و کارکرده

موجود هیوندای آوانته اتوماتیک هیوندای آوانته اتوماتیک
 • کار کرد:١٦٣,٠٠٠
 • ٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
فروخته شده تارا اتوماتیک v2 تارا اتوماتیک v2
 • کار کرد:٠
 • ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
موجود رنو تلیسمان رنو تلیسمان
 • کار کرد:١٣,٠٠٠
 • ٣,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
فروخته شده هیوندای توسان هیوندای توسان
 • کار کرد:١٤٤,٠٠٠
 • ٢,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
فروخته شده هیوندای سوناتا lf هیبرید فول هیوندای سوناتا lf هیبرید فول
 • کار کرد:٥٠,٠٠٠
 • ٣,٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
واتساپ پردیس ماشین دریافت مشاوره